• Odwiedziło nas: 565066 osób
 • Do końca roku: 254 dni
 • Do wakacji: 62 dni

41-806 Zabrze

ul. Korczoka 98

Tel: 032 271-26-61

Sobota, 2018-04-21

Imieniny:

Jarosława, Konrada

Szkolny Mistrz Matematyki

Jesteś tu: » Strona główna » Szkolny Mistrz Matematyki


Regulamin Szkolnego Konkursu Matematycznego „Mistrz matematyki”

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV–VI Szkoły Podstawowej nr 17 w Zabrzu.
 • Konkurs jest wieloetapowy. Będzie się odbywał raz w miesiącu, od października do maja.
 • Termin konkursu w danym miesiącu będzie zamieszczany wraz z zestawem zadań dla każdej z klas na dany miesiąc na tablicy ogłoszeń
 • W konkursie może wziąć udział każdy uczeń, który raz w miesiącu przyjdzie i rozwiąże zadania w wyznaczonym terminie (zadania rozwiązywane mogą różnić się od podanych – np. mogą w nich być zmienione dane).
 • Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. Uczeń może do niego przystąpić w dowolnym miesiącu jego trwania. Zgłoszenia do udziału w konkursie będą przyjmowali nauczyciele matematyki minimum na dwa dni przed kolejnym etapem.
 • Każde zadanie będzie punktowane. Ilość punktów będzie zależała od rodzaju i stopnia trudności zadania.
 • Mistrzem zostanie uczeń, który zgromadzi najwięcej punktów. Mistrz uzyska tytuł „Mistrza matematyki Szkoły Podstawowej nr 17” dla swojego etapu kształcenia.
  • Mistrz Matematyki otrzyma z matematyki dodatkową ocenę celującą,  specjalny dyplom Mistrza oraz nagrodę rzeczową.
  • Za rozwiązanie zadań z danego etapu (miesiąca) uczeń może uzyskać dodatkową ocenę z matematyki (ilość punktów na ocenę celującą, bardzo dobrą i dobrą będzie podana przy każdym zestawie zadań).
  • Minimalna ocena za pojedynczy udział w konkursie to ocena dobra, która będzie wstawiana do dziennika na życzenie ucznia. Pozostałe prace nie będą oceniane stopniem. Będzie im przypisywana tylko odpowiednia liczba punktów.
  • Każdy comiesięczny konkurs będzie trwał 45 minut i będzie składał się z 6 zadań udostępnionych wcześniej uczniom. 
  • Uczestnicy konkursu nie będą mogli poprawiać ani pisać dodatkowo zaległych etapów konkursu.
  • W przypadku uzyskania przez uczniów tej samej ilości punktów rozstrzygająca będzie dogrywka, która wyłoni Mistrza Matematyki. 
  • Organizatorem konkursu jest Justyna Łukowska, przy pomocy Dyrekcji Szkoły i p. Aliny Sołowiej.
Opracowanie: szkolnastrona.pl